0113

Hippie x Sahne

 

Jag satte ihop Hippie och Sahne och hoppades att jag skulle få ljusa ungar med tofs. Resultatet blev EN unge, ganska mörk och utan tofs.